Afgelopen week hebben wij het artikel ‘Geen commentaar: Alles op één grote hoop’ van de Mare hier op Facebook gedeeld. Dit heeft een discussie omtrent het afvalscheidingsprogramma van de Universiteit Leiden opgewekt die, in onze ogen, al lange tijd gevoerd moest worden. Het simpelweg delen van het artikel was vanuit onze kant daarom zeker niet genoeg en als duurzaamheidscommissie van de universiteit wordt er meer van ons verwacht. Logisch.

Laten we beginnen met wat achtergrondinformatie. Op de site van de Universiteit Leiden staat het volgende: “De universiteit is bezig met een marktoriëntatie om haar PMD-stroom apart te laten verwerken. Verschillende systemen en processen zijn opgezet om zo nog beter inzicht te krijgen in de afvalstromen, vooral het PMD-afval. Deze ‘data’ zal een belangrijke rol spelen in de toekomstig aanbesteding van universitaire afvalverwerking. Met andere woorden: hoe beter studenten en medewerkers hun afval scheiden, hoe representatiever de data. De universiteit moedigt haar studenten en medewerkers dan ook aan om het afval te scheiden, zodat zij de afvalmarkt kan uitdagen om met vernuftige oplossingen te komen voor het probleem van PMD-afval van bedrijven.” De theorie achter deze pilot is dat ‘iets doen, beter is dan niets doen’. Green Keys kan zich hier helemaal in vinden, maar dat er nog wel degelijk wat verbeterpuntjes zijn wat dit plan betreft, is ook een feit.

Allereerste geldt dat we het eens zijn met een belangrijk punt dat genoemd wordt in de Mare: de gescheiden afvalbakken die geplaatst zijn op verschillende faculteiten zijn onduidelijk. De borden die boven de bakken hangen geven soms tegenstrijdige adviezen aan over wat er wél en niet ingegooid mag worden. Dit wordt versterkt door het gebruiken van ambigue woorden zoals ‘verpakkingsmateriaal’ en ‘drankpakketten’, die gewoonweg te breed gezind zijn om goed te weten wat deze precies inhouden. Daarnaast creëert deze verwarring een tegenovergesteld effect van wat men ermee wil bereiken. Mensen raken gefrustreerd en doen maar wat, met als resultaat slecht gesorteerde bakken.

Het is belangrijk te realiseren dat dit artikel een aantal andere belangrijke punten aankaart, echter is de manier waarop dit is gedaan ongeïnformeerd, destructief en vooral ontzettend boos. In onze ogen zijn de bakken een hele grote vooruitgang in het duurzaamheidsbeleid van de universiteit. Het scheiden van afval en vooral het bewust omgaan met afval is iets waar wij volledig achter staan. Nu kan gezegd worden dat dit niet echt scheiden van afval genoemd kan worden, dat het allemaal voor niets is en het een grote schijnactie voorstelt, maar dat is simpelweg niet zo. De Universiteit Leiden creëert afval dat onder het kopje bedrijfsafval valt. Onder bedrijfsafval wordt glas, papier en gft apart opgehaald en ook apart verwerkt. Alleen PMD-verpakkingsmaterialen gemaakt van plastic en folie worden niet apart verwerkt, omdat het op een landelijk niveau alleen mogelijk is dit voor consumentenafval te verwerken en niet voor bedrijfsafval. Het feit dat dit niet kan is jammer, maar dat betekent niet dat we het niet moeten doen. Het gaat namelijk ook om het creëren van een bewuste manier van omgaan met ons afval en de realisatie hoeveel en wat wij dagelijks weggooien. Het blijft in onze ogen beter om te focussen op het verminderen van ons afval, maar recyclen is een eerste goede stap in dit proces. Daarnaast gaat het om een pilot om zo tot de informatie te komen die nodig is om in de toekomst een oplossing voor het verwerken van dit soort afval te kunnen realiseren. Dus nee, niet alles wordt op een hoop weggedaan. Dit is “alleen” het geval bij het restafval en PMD.

Waar de universiteit zich wel schuldig aan maakt, is de slechte communicatie tegenover haar studenten omtrent dit afvalbeleid. Het is een feit dat de eerste bakken in september werden geplaatst, echter werd de eerste uitleg over de pilot en het idee hierachter pas op 20 februari op de website van de universiteit geplaatst. Er zaten dus 5 hele maanden tussen voordat er ook maar iets werd doorgegeven aan de studenten en dit gebeurde ook nog op een vrij discrete manier. Het is logisch en begrijpelijk dat dit zorgt voor teleurstelling onder de studenten. Ook wij zijn daarin teleurgesteld. Dat dit beter had gekund is geen twijfel over mogelijk.

Daarnaast zijn het aantal bakken op zeer beperkte plekken aanwezig, soms zelfs onvindbaar. Dit kan en moet naar onze mening ook anders. Het kan niet zo zijn dat er een rij bakken bij de kantine wordt geplaatst terwijl er in de rest van het gebouw allerlei ‘normale’ afvalbakken staan. Dit werkt averechts en creëert een verwarrend en tegenstrijdig visie vanuit de universiteit.

Als laatste willen wij een oproep doen: blijf je best doen bij het scheiden van je afval op de faculteiten. Nu het wel duidelijk is wat de bedoeling is, is het niet meewerken aan dit project naast dat het uitermate destructief is, ook ontzettend zonde. Ja, het is zeker niet perfect, maar het zijn wel de eerste stappen in de goede richting. Door niet mee te werken, maak je jezelf schuldig aan het belemmeren van een veelbelovend project, waarbij je uit principe geen steentje bij wil dragen aan het groener maken van de universiteit. En in onze ogen is dat pas echt de grootste fout in dit hele verhaal.